duminică, 18 martie 2012

Primăvară de basm / Fairy spring

14x14 cm / 196 cm2
19 culori / 19 colours

Preţ: 0,5 euro/cm2 / Price: 0.5 euro/cm2
98 euro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu