duminică, 18 martie 2012

Amurg în munţi / Sunset in the mountains

16x20 cm / 320 cm2
22 culori / 22 colours

Preţ: 0,5 euro/cm2 / Price: 0.5 euro/cm2
160 euro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu