marți, 13 martie 2012

Bunul păstor / The good shepherd19x25 cm / 475 cm2
39 culori / 39 colours
Preţ: 0,5 euro/cm2 / Price: 0.5 euro/cm2 
237 euro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu