duminică, 18 martie 2012

Căsuţe înzăpezite / Snow houses

13x17 cm / 221 cm2
15 culori / 15 colours

Preţ: 0,5 euro/cm2 / Price: 0.5 euro/cm2
110 euro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu