duminică, 18 martie 2012

Prima zăpadă / First snow

16x20 cm / 320 cm2
15 culori / 15 colours

Preţ: 0,5 euro/cm2 / Price: 0.5 euro/cm2
160 euro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu