marți, 13 martie 2012

Coșuleț cu trandafiri / Basket of roses

10x14 cm / 140 cm2
23 culori /23 colours

Preţ: 0,5 euro/cm2 / Price: 0.5 euro/cm2
70 euro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu