marți, 13 martie 2012

Flori de câmp în vas rustic / Wild flowers in rustic pot

20x28 cm / 560 cm2
32 culori / 32 colours

Preţ: 0,5 euro/cm2 / Price: 0.5 euro/cm2
 280 euro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu