duminică, 18 martie 2012

Răsărit de soare / Sunrise

14x19 cm / 266 cm2
7 culori / 7 colours

Preţ: 0,5 euro/cm2 / Price: 0.5 euro/cm2
133 euro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu