duminică, 18 martie 2012

Iarnă de basm / Fairy winter

14x14 cm / 196 cm2
18 culori / 18 colours

Preţ: 0,5 euro/cm2 / Price: 0.5 euro/cm2
98 euro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu