marți, 3 mai 2016

Romanță albastră / Blue romance


20x27 cm / 540 cm2
27 culori / 27 colours

Preţ: 0,5 euro/cm2 / Price: 0.5 euro/cm2
270 euro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu