sâmbătă, 26 decembrie 2015

Splendoare florală / Floral Splendor


23x35 cm / 875 cm2
23 culori / 23 colours

Preţ: 0,5 euro/cm2 / Price: 0.5 euro/cm2
 437 euro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu