sâmbătă, 26 decembrie 2015

Flori de foc / Fire flowers


16x20 cm / 320 cm2
22 culori / 22 colours
Preţ: 0,5 euro/cm2 / Price: 0.5 euro/cm2
230 euro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu